AIA Sathorn Tower.jpg
AIA Sathorn Tower.jpg

AIA Sathorn Tower Offices Bangkok

press to zoom
8.jpg
8.jpg

AIA Sathorn Tower Offices Bangkok

press to zoom
4.jpg
4.jpg

AIA Sathorn Tower Offices Bangkok

press to zoom
AIA Sathorn Tower.jpg
AIA Sathorn Tower.jpg

AIA Sathorn Tower Offices Bangkok

press to zoom
AIA Sathorn Tower.jpg

AIA SATHORN TOWER

ที่อยู่: ถนนสาทรใต้

พื้นที่รวม: 38,500 ตารางเมตร

พื้นที่: 4 ไร่

ปีที่แล้วเสร็จ: 2015

ระยะเวลาการเช่า: 3 ปีพร้อมทางเลือกในการต่ออายุ

จำนวนชั้น: 29

ความสูงเพดาน: 3 เมตร

 

ค่าเช่า: 900 - 1,000 บาท / ตร.ม.

 

หากต้องการตรวจสอบพื้นที่ว่างในอาคารสำนักงานโปรดส่งอีเมลมาที่ enquiry@property-bangkok.com หรือโทร +66 (0) 91 010 5488


โปรดแจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของคุณและเราสามารถช่วยคุณหาพื้นที่สำนักงานที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้