Asoke Tower.jpg
Asoke Tower.jpg

Asoke Tower Office Bangkok

press to zoom
4.jpg
4.jpg

Asoke Tower Office Bangkok

press to zoom
1.jpg
1.jpg

Asoke Tower Office Bangkok

press to zoom
Asoke Tower.jpg
Asoke Tower.jpg

Asoke Tower Office Bangkok

press to zoom
Asoke Tower.jpg

ASOKE TOWER OFFICES

ที่อยู่: ถนนสุขุมวิท 21 (ถนนอโศก)

พื้นที่รวม: ประมาณ 15,000 ตร.ม.

นาที. ระยะเวลาการเช่า: 1 ถึง 2 ปีและสามารถต่ออายุได้

จำนวนชั้น: 19

ค่าเช่า: 600 - 700 บาท / ตร.ม.

หากต้องการตรวจสอบพื้นที่ว่างในอาคารสำนักงานโปรดส่งอีเมลมาที่ enquiry@property-bangkok.com หรือโทร +66 (0) 91 010 5488


โปรดแจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของคุณและเราสามารถช่วยคุณหาพื้นที่สำนักงานที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้