6.jpg
6.jpg

Capital Workplace Offices Thonglor

Capital Workplace Thonglor.jpg
Capital Workplace Thonglor.jpg

Capital Workplace Offices Thonglor

3.jpg
3.jpg

Capital Workplace Offices Thonglor

6.jpg
6.jpg

Capital Workplace Offices Thonglor

Capital Workplace Thonglor.jpg

CAPITAL WORKPLACE THONGLOR

ที่อยู่: ทองหล่อซอย 20

พื้นที่ทั้งหมด: ประมาณ 4,848 ตร.ม.

พื้นที่ใช้สอย: ประมาณ 450 - 660 ตร.ม.

ปีที่แล้วเสร็จ: 2017

นาที. ระยะเวลาการเช่า: 3 ปีและสามารถต่ออายุได้

จำนวนชั้น: 11

ลิฟต์: ยกผู้โดยสาร 3 คน

เครื่องปรับอากาศ: ระบบทำความเย็นส่วนกลาง

การชำระเงินล่วงหน้า: เช่า 3 เดือนและล่วงหน้า 1 เดือน

 

ค่าเช่า: 650 บาท / ตร.ม.

หากต้องการตรวจสอบพื้นที่ว่างในอาคารสำนักงานโปรดส่งอีเมลมาที่ enquiry@property-bangkok.com หรือโทร +66 (0) 91 010 5488


โปรดแจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของคุณและเราสามารถช่วยคุณหาพื้นที่สำนักงานที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้