3
3

Modernform Office Building Bangkok

press to zoom
2
2

Modernform Office Building Bangkok

press to zoom
1
1

Modernform Office Building Bangkok

press to zoom
3
3

Modernform Office Building Bangkok

press to zoom
Moderform.jpg

MODERNFORM TOWER

ที่อยู่: ถ. ศรีนครินทร์

พื้นที่รวม: 28,000 ตร.ม.

ปีที่แล้วเสร็จ: 1994

ระยะเวลาการเช่า: 3 ปีพร้อมทางเลือกในการต่ออายุ

จำนวนชั้น: 28

ความสูงเพดาน: 2.50 เมตร

ลิฟท์: 7 ผู้โดยสาร 1 บริการ

จำนวนที่จอดรถ: 600+

 

ค่าเช่า: 500 - 550 บาท / ตร.ม.

 

หากต้องการตรวจสอบพื้นที่ว่างในอาคารสำนักงานโปรดส่งอีเมลมาที่ enquiry@property-bangkok.com หรือโทร +66 (0) 91 010 5488


โปรดแจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของคุณและเราสามารถช่วยคุณหาพื้นที่สำนักงานที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้