2
2

Paholyothin Place Offices Bangkok

press to zoom
1
1

Paholyothin Place Offices Bangkok

press to zoom
2
2

Paholyothin Place Offices Bangkok

press to zoom
paholyothin place.jpg

PAHOLYOTHIN PLACE

ที่อยู่: ถนนพหลโยธิน

ระยะเวลาเช่า: 1 ปีพร้อมทางเลือกในการต่ออายุ

ประมาณ 1,300 ตร.ม. ต่อชั้น

จำนวนชั้น: 42

 

ค่าเช่า: 450 - 550 บาท / ตร.ม.

 

หากต้องการตรวจสอบพื้นที่ว่างในอาคารสำนักงานโปรดส่งอีเมลมาที่ enquiry@property-bangkok.com หรือโทร +66 (0) 91 010 5488


โปรดแจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของคุณและเราสามารถช่วยคุณหาพื้นที่สำนักงานที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้