6.jpg
6.jpg

Siam Piwat Tower Offices Bangkok Siam

press to zoom
5.jpg
5.jpg

Siam Piwat Tower Offices Bangkok Siam

press to zoom
4.jpg
4.jpg

Siam Piwat Tower Offices Bangkok Siam

press to zoom
6.jpg
6.jpg

Siam Piwat Tower Offices Bangkok Siam

press to zoom
Siam Piwat Tower.jpg

SIAM PIWAT TOWER

ที่อยู่: ถนนพระราม 1 และถนนพญาไท

พื้นที่รวม 31,938 ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย: 1,451 ตร.ม. ต่อชั้น

ปีการศึกษา 2540

ระยะเวลาการเช่า: 3 ปีพร้อมทางเลือกในการต่ออายุ

จำนวนชั้น: 30

ความสูงเพดาน: 2.70 เมตร

 

ค่าเช่า: 1,300 - 1,400 บาท / ตร.ม.

 

หากต้องการตรวจสอบพื้นที่ว่างในอาคารสำนักงานโปรดส่งอีเมลมาที่ enquiry@property-bangkok.com หรือโทร +66 (0) 91 010 5488


โปรดแจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของคุณและเราสามารถช่วยคุณหาพื้นที่สำนักงานที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้