Singha Complex.jpg
Singha Complex.jpg

Singha Complex Offices Bangkok

press to zoom
6.jpg
6.jpg

Singha Complex Offices Bangkok

press to zoom
1.jpg
1.jpg

Singha Complex Offices Bangkok

press to zoom
Singha Complex.jpg
Singha Complex.jpg

Singha Complex Offices Bangkok

press to zoom
Singha Complex.jpg

SINGHA COMPLEX

ที่อยู่: แยกอโศก - เพชรบุรี

ปีที่แล้วเสร็จ: 2018

นาที. ระยะเวลาการเช่า: 3 ปีพร้อมทางเลือกในการต่ออายุ

จำนวนชั้น: 42

ค่าเช่า: 1,000 - 1,200 บาท / ตร.ม.

หากต้องการตรวจสอบพื้นที่ว่างในอาคารสำนักงานโปรดส่งอีเมลมาที่ enquiry@property-bangkok.com หรือโทร +66 (0) 91 010 5488


โปรดแจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของคุณและเราสามารถช่วยคุณหาพื้นที่สำนักงานที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้