Sathorn Thani.jpg
Sathorn Thani.jpg

Sathorn Thani I and II Office Buildings Bangkok

press to zoom
5.jpg
5.jpg

Sathorn Thani I and II Office Buildings Bangkok

press to zoom
3.jpg
3.jpg

Sathorn Thani I and II Office Buildings Bangkok

press to zoom
Sathorn Thani.jpg
Sathorn Thani.jpg

Sathorn Thani I and II Office Buildings Bangkok

press to zoom
Sathorn Thani.jpg

SATHORN THANI I & II

ที่อยู่: แยกเหนือสาทรและช่องนนทรี

พื้นที่รวม: 10,982 ตร.ม.

ระยะเวลาเช่า: 3 ปี

จำนวนชั้น: 20 (Tower I), 19 (Tower II)

ความสูงเพดาน: 2.70 เมตร

 

ค่าเช่า: 650 - 700 บาท / ตร.ม.

 

หากต้องการตรวจสอบพื้นที่ว่างในอาคารสำนักงานโปรดส่งอีเมลมาที่ enquiry@property-bangkok.com หรือโทร +66 (0) 91 010 5488


โปรดแจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของคุณและเราสามารถช่วยคุณหาพื้นที่สำนักงานที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้